Projekat monitoringa javnih medijskih servisa  Centar za humanističke studije je realizovao tokom 2016. godine. U okviru njega izvedeno je I  istraživanje sadržaja internet portala javnih medijskih servisa u Srbiji, koje je realizovao Dušan Raković. Rezultati su objavljeni u elektronskoj publikaciji „Portal javnog medijskog servisa u komunikaciji sa građanima“. Ova istraživanja treba da budu od koristi javnim medijskim servisima, kako bi unapredili svoju praksu u ostvarivanju javnog interesa, kroz proizvodnju sadržaja u interesu građana. Takođe, ona mogu da budu korisna studentima i istraživačima iz društvenih nauka, koje interesuje analiza medijskog sadržaja, medijsko predstavljanje žena, javni servisi na internetu i uopšte.

Publikaciju možete preuzeti na sledećem linku:

Portal Јavnog medijskog servisa u komunikaciji sa građanima