Alternativni centar za devojke
Alternativni centar za devojke Kruševac, osnovan je januara 2013. godine i od tada se zalaže za: Borbu protiv svih vidova diskriminacije, nasilja, mobinga, rasizma, fašizma, etničke homogenizacije; Unapređenje razvoja civilnog društva i poboljšanje položaja mladih u lokalnoj zajednici i šire; Ekonomsko osnaživanja mladih žena i devojaka, podsticanje na obrazovanje, pružanje podrške ženskim incijativama i ženskom preduzetništvu.
Alternativni centar za devojke
Beogradska otvorena škola (BOŠ)
Beogradska otvorena škola (BOŠ) je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. godine. BOŠ osnažuje ljudske resurse, unapređuje javne politike i jača kapacitete civilnog, javnog i poslovnog sektora u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama.
Beogradska otvorena škola (BOŠ)
Beogradski centar za ljudska prava
Beogradski centar za ljudska prava je nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje građana zainteresovanih za unapređenje teorije i prakse ljudskih prava. Za Beogradski centar su vezani ljudi različitih profesija i profila – pravnici i advokati, sociolozi, ekonomisti, književnici, profesori, studenti i poslovni ljudi. Svi oni svojim znanjem i entuzijazmom doprinose ostvarivanju ciljeva kojima Centar teži.
Beogradski centar za ljudska prava
BIRN Srbija
BIRN Srbija je nevladina, neprofitna organizacija sa sedištem u Beogradu. Od svog osnivanja 2004. godine, BIRN Srbija se bavi monitoringom i analizom društvenih i političkih procesa, posebno ulogom medija u njima. Već godinama unazad uspešno realizujemo dve programske komponente – razvoj medija i unapređenje rada javne uprave.
BIRN Srbija
Bečejsko udruženje mladih – BUM
Bečejsko udruženje mladih – BUM je nastalo kao proizvod ideja i godina bavljenjem neformalnim aktivizmom grupe mladih koji nisu odustali od želje da nešto promene u Bečeju. Zamisao BUM-a je da okupi što više mladih stanovnika naše opštine kako bismo razbili monotoniju u Bečeju, koja je, nažalost, sve sivlja, i da svi skupa radimo na poboljšanju kvaliteta života građana/ki putem društveno odgovornog delovanja.
Bečejsko udruženje mladih – BUM
Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA
Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA , Beograd osnovana je 2002. godine i okuplja ljude koji žele da žive u modernom i demokratskom društvu gde su građani slobodni i jednaki pred zakonom, gde institucije štite javni interes, gde su mediji nezavisni – u društvu u kome je odgovornost osnova društveno-političkih odnosa. Zajedno sa građanima, CRTA inicira političke promene, jača i brani demokratske institucije kroz online i offline mehanizme koji: kontrolišu, informišu, edukuju, pokreću i utiču na politike i političare.
Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA
Centar za humanističke studije
Centar za humanističke studije je organizacija civilnog društva, posvećena razvoju i osavremenjivanju naučnog istaživanja u društvenim naukama i humanistici u Srbiji. CHS nastoji da doprinese razvoju akademske kulture u Srbiji i društva u celini, kroz naučno istraživanje, edukaciju, promociju i popularizaciju društvenih i humanističkih nauka. U svojoj delatnosti CHS zastupa naučni pristup aktuelnim društvenim problemima i racionalnu debatu u javnoj sferi.
Centar za humanističke studije
Centar za nove medije Liber
Centar za nove medije Liber je osnovan 2008. godine u Novom Sadu. Od početka osnivanja radio je na promociji blogova, odgovornog korišćenja interneta i digitalne pismenosti. Pojavom društvenih medija, CNM se fokusira na sve aspekte korišćenja, u privatne ili individualne svrhe, kao i na izučavanje fenomena vezanih za SM.
Centar za nove medije Liber
Edukacioni centar Leskovac
Edukacioni centar Leskovac, Osnovan 2000 godine sa misijom unapređenja demokratskih procesa u Srbiji kroz podršku razvoja civilnog sektora, podsticanje i promocija aktivnog učešća mladih u društvene procese, poboljšanje socijalnog i ekonomskog položaja marginalizovanih grupa, održivi razvoj zajednice.
Edukacioni centar Leskovac
Građanske inicijative
Građanske inicijative su udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje koje već 20 godina radi na jačanju građanskog društva putem obrazovanja, promovisanja demokratije i podrške aktivnom građanstvu.
Građanske inicijative
Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) je osnovan 1997. godine kao stručna, volonterska nevladina organizacija čiji su pripadnici pravni savetnici, uključeni u promovisanje i zagovaranje vladavine prava i zaštitu ljudskih prava, podizanje javne svesti kao i u osnivanje i vođenje građanskih inicijativa, pružanje pravne pomoći žrtvama čija su ljudska prava povređena, kao i u razvoj saradnje sa domaćim i međunarodnim organizacijama uključenim u zaštitu i promociju ljudskih prava.
Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
Media i reform centar Niš
Od svog osnivanja 4. jula 2005. godine Media i reform centar Niš (MRCN) na sebe preuzima važan zadatak – da pružanjem podrške u radu i povećanju vidljivosti aktivnosti organizacija civilnog društva, kao i jačanjem profesionalizma medija za izveštavanje na određene teme doprinose razvoju civilnog društva na teritoriji južne Srbije.
Media i reform centar Niš
Odbor za ljudska prava Niš
Odbor za ljudska prava Niš, udruženje građana/ki osnovano 27. jula 1999. god. sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama sarađuje na pružanju direktne pravne pomoći građanima/kama kojima su ugrožena ljudska prava, analizi postojećih podataka, monitoringu karakterističnih slučajeva nepoštovanja ljudskih prava u cilju izmena i dopuna postojećih zakonskih i podzakonskih regulativa.
Odbor za ljudska prava Niš
Odbor za ljudska prava Negotin
Odbor za ljudska prava Negotin je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana 17. jula 1999. godine, sa ciljem da aktivno učestvuje u demokratskim promenama u svom okruženju, da promoviše ulogu i značaj civilnog društva, a iznad svega, da žigoše pojave kršenja i učestvuje u odbrani ljudskih prava.
Odbor za ljudska prava Negotin
Partneri za demokratske promene Srbija
Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) je organizacija civilnog društva osnovana 2008. godine posvećena unapređenju vladavine prava, razvoju građanskog društva i institucionalnoj izgradnji u Srbiji i regionu, uz jačanje lokalnih kapaciteta i korišćenje znanja domaćih eksperata. Partneri Srbija deluju u oblasti vladavine prava, razvoja demokratije i ljudskih prava, mirnog rešavanja sukoba, upravljanja promenama i anti-diskriminacije.
Partneri za demokratske promene Srbija
Slavko Ćuruvija fondacija
Uz pomoć prijatelja iz nevladinog sektora Srbije i podršku Fondacije braće Rokfeler iz Njujorka, u novembru 2013. godine počela je sa radom Slavko Ćuruvija fondacija koja za cilj ima unapređenje kvaliteta novinarstva u Srbiji, podršku lokalnim medijima, podršku istraživačkom novinarstvu, kao i rad sa mladima koji tek ulaze u svet novinarstva. Inicijativu za osnivanje Slavko Ćuruvija fondacije (SCF) pokrenuli su Jelena i Rade Ćuruvija, ćerka i sin Slavka Ćuruvije.
Slavko Ćuruvija fondacija
SHARE Fondacija
SHARE Fondacija je neprofitna organizacija osnovana 2012. godine kako bi unapredila ljudska prava i slobode na internetu i promovisala pozitivne vrednosti otvorene i decentralizovane mreže, kao i slobodan pristup informacijama, znanju i tehnologiji.
SHARE Fondacija
Toplički centar za demokratiju i ljudska prava
Toplički centar za demokratiju i ljudska prava osnovan je 2000. godine u Prokuplju. Organizacija je nastala kao odgovor na nagomilane društvene probleme proistekle iz višedecenijskog nedostatka političkih i ekonomskih sloboda. Misija Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava je: promocija vrednosti građanskog i demokratskog društva baziranog na tržišnoj privredi i vladavini prava, promocija, zaštita i unapređenje ljudskih prava i unapređenje života u lokalnim zajednicama.
Toplički centar za demokratiju i ljudska prava
Transparentnost Srbija
Transparentnost Srbija je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija usmerena na borbu protiv korupcije u Srbiji. Najvažniji cilj koji Transparentnost Srbija želi da ostvari jeste povećanje transparentnosti rada državnih organa kao način da se spreči zloupotreba javnih ovlašćenja u privatne svrhe.
Transparentnost Srbija
Zaječarska inicijativa
Zaječarska inicijativa je udruženje građana koja svoje projekte realizuje na teritoriji Timočke krajine od 2001. Godine. Do sada je ostvareno preko 110 projekta koji se bave mladima, a jedan od najvažnijih projekata ove nevladine organizacije je formiranje Omladinskog centra.
Zaječarska inicijativa