Po vremenu koje provode pred TV ekranima, građani Srbije su među rekorderima u Evropi. Istraživanja specijalizirane agencije Nilsen iz 2014. pokazala su da su dnevno pred njima u prosjeku pet sati. No, kada je riječ o učešću građana u kontroli sadržaja elektronskih medija, stvari stoje potpuno drugačije.