Tekstovi objavljeni u ovoj publikaciji nastali su kao rezultat rada na projektu Centra za humanističke studije, koji se sastojao u monitoringu programa javnih medijskih servisa i lokalnih medija. Četiri istraživanja o zastupljenosti i predstavljanju žena u centralnim informativnim emisijama dve televizije u Srbiji: Dnevniku Radio-televizije Srbije i Slikama dana 3 niške Televizije Belle amie. Istraživanja o ženama kao izvoru informacija rađena su na uzorcima od po 24 emisije, a o ženama kao kandidatkinjama na uzorcima od po 14 emisija iz poslednje dve nedelje predizborne kampanje 2016. Projekat CHS­a realizovan je u saradnji sa Novosadskom novinarskom školom, posebno sa profesoricom Dubravkom Valić Nedeljković, a podržala ga je Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

Publikaciju možete preuzeti ovde:

Žene u centralnim informativnim emisijama-javnog medijskog servisa i lokalne televizije u Srbiji