U okviru projekta „Uticaj građana na javno informisanje”Odbor za ljudska prava Nišje 28.03.2018. godine u Beogradu organizovao debatu pod nazivom „Programski savet i uticaj građana na javne medijske servise“.

Debata je organizovana u cilju jačanja učešća građana u radu javnih medijskih servisa i (samo)regulatornih tela za medije, a u radu su učestvovali predstavnici Ministartsva kulture i informisanja, Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine predstavnici programskih saveta JMU RTS i RTV, Upravnog odbora JMU RTS, Saveta za štampu, novinarskih i medijskih udruženja, međunarodnih organizacija, i organizacija članica koalicije Građani za medije. Debata je jedna od aktivnosti projekta „Uticaj građana na javno informisanje” koji Odbor za ljudska prava Niš vodi uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, a sa ciljem unapređenja pravnog okvira za konkursno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa i za izbor članova upravljačkih tela medijskih javnih servisa i (samo)regulatornih tela za medije. Preporuke s ovakvih skupova će kroz javno zagovaranje doprineti novoj Medijskoj strategiji i zakonodavstvu.

Stručna debata nije bila otvorena za medijsko izveštavanje (Chatham House rule), a na početku debate učesnicima su se obratili:
Slavica Trifunović, Pomoćnik ministra za informisanje i medije
Dragan Kremer, koordinator medijskog programa Fondacije za otvoreno društvo, Srbija
Dragan Đorđević, koordinator Odbora za ljudska prava Niš

Prvi panel pod nazivom “Čemu služe programski saveti javnih medijskih servisa?” pokrenuo je diskusiju i otvorio mnogobrojna pitanja o radu programskih saveta JMU RTS i RTV, a pre svega da li su programski saveti glavno sredstvo uticaja građana na rad javnih medijskih servisa i kako to izgleda u praksi, da li je način izbora članova dobar a proces dovoljno transparentan, da li se koriste sve zakonske mogućnosti i dr. Tokom diskusije iznet je niz predloga za unapređenje efikasnosti programskih saveta, postupka javnih rasprava, povećanje transparentnosti i jačanje realnog uticaja građana na rad javnih medijskih servisa. Uvodničari prvog panela bili su Jovanka Todorović Savović, član Programskog saveta JMU RTS i Maja Divac, novinarka PG Mreža, a moderator je bio Đorđe Vlajić, novinar.

Na drugom panelu pod nazivom “Kako unaprediti izbor članova REM?” diskusija je potvrdila da je Savet REM-a jedna od najslabijih karika u sistemu regulacije, da funkcionisanje nije nezavisno od političkog uticaja i da ovo telo samo delimično ispunjava svoje nadležnosti, a da je jedan od ključnih uzroka činjenica da je izbor članova REM-a obavljen protivno zakonom propisanim uslovima uz višestruko kršenje zakona od strane Narodne skupštine Republike Srbije. Učesnici debate su takođe dobili i detaljnije informacije o iskustvima organizacija civilnog društva o postupku izbora članova Saveta REM-a, i Upravnom postupku koji je pokrenut protiv Narodne skupštine RS. Uvodničari ovog panela bili su Prof. dr Saša Gajin, Centar za unapređivanje pravnih studija i Ivan Grujić, Edukacioni centar Leskovac, a moderator je bio Đorđe Vlajić, novinar. Preporuke sa debate će se kroz javno zagovaranje koristiti tokom procesa usvajanja nove Medijske strategije i zakonodavstva.

Debata je organizovana zahvaljujući podršci Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.