Mediareform

Ova publikacija je deo projekta „Šta građani juga Srbije za svoj novac dobijaju od RTS-a?“, koji je realizovao Media i reform centar Niš u saradnji sa Departmanom za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu i Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju. Izradu publikacije omogućila je Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

Publikaciju možete preuzeti na sledećem linku:

Šta građani juga Srbije za svoj novac dobijaju od RTS-a